Редакційна колегія

Головний редактор
Окландер Михайло Анатолійович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: imt@te.net.ua
 
Відповідальний редактор
Яшкіна Оксана Іванівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: nomer27@ukr.net
 
Бавико Олександр Євгенович
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
e-mail: alex-1105@ukr.net
Борисова Тетяна Михайлівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Західноукраїнського національного університетуу (Тернопіль, Україна)
E-mail: borisova.tanushka@gmail.com
Віктор Ян
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Економічного університету (Краків, Польща)
E-mail: jan.wiktor@uek.krakow.pl
Давідавічене Віда
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-технологій та підприємництва Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса (Вільнюс, Литва)
E-mail: vida.davidaviciene@vgtu.lt
Ілляшенко Сергій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
E-maililliashenko.s@gmail.com
Меджибовська Наталія Семенівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем в економіці  Одеського національного економічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: nmedzh@oneu.edu.ua
Наторіна Альона Олександрівна
Кандидат економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (Київ, Україна)
Email: alyonanatorina@gmail.com
Смерічевський Сергій Францович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету (Київ, Україна)
E-mail: s_f_smerichevsky@ukr.net
Філиппова Світлана Валеріївна
Доктор економічних наук, професор, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: filyppova@gmail.com
Фролова Лариса Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: lfrolova.ua@gmail.com