ISSN 2523-434X (Online)
ISSN 2522-9087 (Print)
 
Журнал представлений та індексується в міжнародних наукометричних базах:

  

 
Журнал "Маркетинг і цифрові технології"
Наукове фахове видання УкраїниКатегорія «Б».
Економічні науки.
Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 № 1412 із змінами, внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.20211017.
Засновник: Державний університет «Одеська політехніка».
Серія КВ №24901-14841ПР.
Періодичність:
№1 – березень.
№2 – червень.
№3 – вересень.
№4 – грудень.
Мова видання: українська, англійська. 
 
Журнал «Маркетинг і цифрові технології» є інтелектуальною платформою для розповсюдження знань про новітні наукові розробки щодо перспективних напрямків модернізації маркетингу, які поєднують маркетинг і цифрові технології. Цифровий маркетинг – це модель маркетингу 21-го сторіччя, маркетинг масової індивідуалізації, маркетинг з використанням цифрових каналів. Він є еволюцією Інтернет-маркетингу та дозволяє взаємодіяти з цільовими сегментам ринку не тільки в онлайн, а і оффлайн-середовищі.
Основними перевагами цифрового маркетингу є: адресність; точна оцінка ефективності сайту; визначення попиту на основі відслідковування тематики запитів; реактивність покупки.
Тематичними напрямками журналу є: SEO – оптимізація сайту у пошукових системах; SMM – соціальний медіа маркетинг; SMO – оптимізація для соціальних мереж; RTB – торги в реальному часі; SEM – маркетинг в пошукових системах; E-mail-маркетинг; Big Data; Affiliate-маркетинг; маркетинг комп’ютерних ігор; ретаргетинг; мобільний маркетинг; веб-аналітика; контекстна реклама; нативний контент; штучний інтелект; інтеграція маркетингових технологій; віртуальна і доповнена реальність; голосові боти; Інтернет речей; відео-маркетинг; мобільний маркетинг; дрони.
Журнал орієнтований на вчених, які цікавляться дослідженнями у сфері цифрового маркетингу, пропонуючи їм можливість стати читачами і авторами статей.
Редакція вітає:
– оглядові статті, в яких узагальнюються і аналізуються тенденції розвитку цифрового маркетингу;
– оригінальні статті, в яких пропонуються нові рішення науково-прикладних проблем цифрового маркетингу.
Редакція вітає статті вчених із різних країн світу. Маркетинг має універсальний характер і визначення його специфіки у різних країнах дозволяє сформувати комплексний погляд на майбутнє маркетингу. Концепція комплексності відображена і в складі редакційної колегії та мережі рецензентів, що дозволяє проводити конструктивний відбір статей і публікувати наукові результати сумлінних досліджень.
Редакція приймає статті українською або англійською мовами, присвячені трендам маркетингу, інформаційних технологій, імплементації цифрових технологій і маркетингу, оформлені з дотриманням редакційних вимог; використовує систему подвійного таємного рецензування, включаючи контроль дотримання етичних норм наукової діяльності.
Журнал «Маркетинг і цифрові технології» фокусує увагу на ключових факторах та прогресивних технологіях маркетингу в умовах світової цифрової революції та цифрової економіки.
 
Ми запрошуємо Вас до співпраці!