Контакти

Редакція журналу «Маркетинг і цифрові технології»
Кафедра маркетингу
Національний університет «Одеська політехніка»
проспект Шевченка, 1
Одеса
65044
Тел.: +380487058443, +380667388533
www.mdt-opu.com.ua
Е-mail: mar.didg.tech@gmail.com