• МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 8 № 1 (2024)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо розвитку цифрового маркетингу, інновацій електронного бізнесу, оцінки якості послуг он-лайн навчання здобувачів вищої освіти Алжиру, бізнес-моделей електронної комерції, маркетингових комунікацій в умовах цифровізації, брендингу екотоварів у цифровому просторі, розвитку українського ринку CRO-послуг.

  Від редакції: Тенденції аутсорсінгу маркетингу в діяльності підприємств

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 4 (2023)
  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо вивчення ролі соціальних мереж в обороноздатності країни, впливу конфлікту на вразливі категорії населення України, штучного інтелекту в електронній комерції, зелених стратегій в товарній політиці, маркетингової стратегії банків, ефективності діджитал-стратегій, трендів у маркетингової аналітики та бренд-менеджменту.


  Від редакції: Добірка корисних інструментів штучного інтелекту та цікавих книг з маркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 3 (2023)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо впливу міжнародного іміджу України на перспективи її повоєнного розвитку, тенденцій нейромаркетингу, штучного інтелекту, інноваційності бізнес-процесів стартапів, економічної оцінки інтелектуальних продуктів, маркетингового менеджменту в е-торгівлі, стратегій просування онлайн-магазинів, впливу контент-маркетингу на свідомість покоління Z, стратегій позиціонування бренду.

  Від редакції: Маркетинг в епоху цифрової економіки

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 2 (2023)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо впливу штучного інтелекту на маркетинг, маркетингу в метапросторі, південнокорейського досвіду імплементації «розумних мереж», маркетингу на основі зелених технологій, виставок і ярмарків у маркетингу агропідприємств, таргетованої реклами, діджитал-інструментів конкурентної розвідки, оцінювання ринкової вартості об’єктів інтелектуальної власності, аналізу веб-сайтів університетів.

   

  Від редакції: Web-сайт як форма представництва в Інтернеті

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 1 (2023)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо кластеризації в маркетингових дослідженнях, тенденцій сучасних досліджень з маркетингу, маркетингу соціальних мереж, Google trends як інструменту діджитал-маркетингу, інтелектуальних інформаційних систем управління промисловими підприємствами, тенденцій розвитку ринку інтернет-реклами в Україні, інноваційного освітнього середовища як інструменту брендингу, маркетингу стартапу, маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі, тенденцій медіаспоживання в Україні у воєнний час, інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств.

  Від редакції: Маркетингові стратегії в умовах економічної кризи

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 6 № 4 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо управління стратегіями екологічно-орієнтованого інноваційного розвитку в повоєнний період, підходів підвищення ефективності маркетингу у соціальних мережах, розвитку інтернет-маркетингу в умовах індустрії 4.0, оцінки ринкового потенціалу країн Африки, використання цифрових технологій у науково-технічному співробітництві, використання чат-ботів у торгівлі будівельними матеріалами, особливостей просування та оптимізації односторінкового сайту, системи показників попиту як чиннику формування стратегії зростання підприємства, управління ціновою політикою на підприємстві.

  Від редакції:  Варіант децентралізації системи енергопостачання 

  Скачати журнал

 • Маркетинг і цифрові технології
  Том 6 № 3 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо змін в сфері цифрового маркетингу під час російсько-української війни 2022 р., комунікативних компетенцій ведення ділових переговорів в умовах діджиталізації, використання процесного підходу для оптимізації і зниження ризиків збутової діяльності підприємства, сучасних детермінант та викликів маркетингового менеджменту ІТ-стартап індустрії та маркетингових аспектів Інтернет-торгівлі україни, комунікаційної взаємодії учасників у процесі комерціалізації інновацій, маркетингових досліджень до і після релізу відеогри.

  Від редакції:  Виробництво чипів – стратегічний чинник цифрової економіки 

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 6 № 2 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо методологічних засад маркетингового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності, принципів цифрового етикету, дослідження таргету і онлайн та офлайн інструментів в маркетингових комунікаціях, аналізу ринку PPC-послуг та цифрових показників конвергенції поведінкових та інформаційних тенденцій управління, бренд-аудиту.

   

  Від редакції: Нові стандарти вищої освіти: стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 6 № 1 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо готовності споживачів України використовувати цифрові маркетингові комунікації, маркетингових стратегій просування інноваційних продуктів, управління монетизацією digital маркетингу, транскордонного маркетингу в умовах цифрової інтеграції, маркетингового управління інтелектуальним капіталом підприємства, бізнес-моделювання маркетингу стартапів, цифрових технологій рекрутингу персоналу.

   Від редакції: Підвищення кваліфікації маркетологів під егідою УАМ 

   

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 4 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо економічної оцінки аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг, достовірності реклами з точки зору українських та польських студентів, використання SEM як інструменту просування ВЕБ-ресурсів компанії, вибору стратегії цифрового бізнесу в епоху пандемії, використання інтелектуальної власності в паблік рилейшнз, гендерних стереотипів та ставлення до сексистської реклами, стратегій інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств.

  Від редакції: Перший в Україні професійний стандарт з маркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 3 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо методичного підходу до оцінювання ефективності використання ІТ-аутсорсінгу, стратегічних орієнтирів електронної комерції, позитивних та негативних аспектів автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу, системи маркетингових моделей товару, цифровізації бізнес-процесів, реінжинірингу комунікацій бренду зі споживачем, напрямів розвитку цифрових маркетингових систем на макрорівні.

  Від редакції: Світовий досвід проведення Форсайту 

   

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 2 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо обґрунтування ролі штучного інтелекту в побудові брендів на основі інтегрованих маркетингових комунікацій, цифрової трансформації бізнесу за рахунок використання CRM-систем, сегментування ринку інноваційної продукції за допомогою генетичних алгоритмів, стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств, специфіки відеоконтенту у цифровому середовищі закладів вищої освіти, використання метрик в цифровому маркетингу підприємств торгівлі.

  Від редакції: Форми та етапи розвитку Форсайту 

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 1 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо використання штучного інтелекту при маркетинговому аналізі неструктурованих даних, формування бізнес-моделей Інтернету речей за шаблоном ВМС, розвитку інтегрованих маркетингових Інтернет-комунікацій в діяльності українських банків, галузевих особливостей та організаційних форм електронної комерції в Україні, вибору омніканального маркетингового інструментарію у політичній сфері, системи бренд-менеджменту підприємств Fashion- індустрії.

  Від редакції: Форсайт:етимологія

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 4 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо обгрунтування класифікації маркетингу до економічної науки, механізмів маркетингового аудиту, прогнозування запасів промислового підприємства в умовах волатильності попиту, специфіки комунікацій у цифровому маркетингу, вибору бізнес-моделей інтернету речей, ролі знижок в стимулюванні збуту, інструментів маркетингу та інтернет-технологій при формуванні маркетингових стратегій.

  Від редакції: До питання реалізації стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 3 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо цифрових стратегій маркетингу у винному туризмі, передумов виходу підприємств на міжнародний ринок інформаційних технологій, цифрових технологій у біржовій торгівлі, маркетингових інструментів просування освітніх послуг за допомогою соціальних мереж, впливу мерчандайзингу на формування лояльності клієнтів, перспектив розвитку потенціалу світового електронно-логістичного ринку, методів оцінки нематеріальних активів та вартості бренду, стану та перспектив розвитку електронної торгівлі в Україні.

  Від редакції: Анатомія нейромаркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 2 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу, використання штучного інтелекту в мобільному маркетингу, управління цифровим бізнесом, вибору інструментів просування fashion-брендів черези соціальну мережу Instagram, тенденцій цифрової реклами, управління конкурентоспроможністю підприємств готельної індустрії та транскордонного освітньо-наукового співробітництва в Карпатському єврорегіоні на основі маркетингу і цифрових технологій.

  Від редакції: Пандемія COVID 19 – виклик для маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 1 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо тенденцій використання маркетингу в діяльності підприємств, розвитку цифрового бізнесу в Україні, визначення привабливості інноваційних проектів, методів зниження маркетингових ризиків страхових компаній, гейміфікації як моделі маркетингового механізму, автоматизаціі управління відносинами промислових підприємств з використанням CRM-систем, cучасних підходів до управління IT-проектами мобільного маркетингу.

  Від редакції: Маркетинговий менеджмент: модель smart для встановлення мети маркетингу

  Скачати журнал

   

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 4 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо організаційно-економічного механізму формування прикордонного індустріального парку, підходів до формування бізнес-моделей підприємств, методики оцінювання лояльності споживачів та економічного феномену «лайків», форм інтеграції споживача у процес розробки та комерціалізації нового продукту, понятійного апарату цифрового маркетингу, маркетингу освітніх послуг. 

  Від редакції:  Нові стандарти вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 3 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо управління ноу-хау та інтелектуальним капіталом підприємства, конкурентного аналізу інформаційного бізнес-середовища та комунікаційних ресурсів об’єднаних територіальних громад, цифрового маркетингу в готелях і фінансово-економічних аспектів функціонування ринку кіберспорту, маркетингових досліджень перспектив розвитку вело-інфраструктури на основі стратегії «Одеса 5Т».

   

  Від редакції:  Тренди інформатизації маркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 2 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо ролі інтермодальних логістичних центрів у посиленні транспортних коридорів та оцінки логістичних ризиків у сезонних прогнозах обсягів реалізації машинобудівних підприємств, проблем формування бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг і системи ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції, управління суспільною думкою в умовах електронної демократії, вибору маркетингових інструментів та брендінгу в діяльності професійного футбольного клубу, оцінки тенденцій Інтернет-маркетингу на міжнародному ринку.

  Від редакції:  Професійна сертифікація маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 1 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем управління знаннями для стимулювання інноваційного розвитку, моделювання ігрових ситуацій для обґрунтування управлінських рішень в ІТ-компаніях, маркетингової діагностики в процесі управління транскордонним співробітництвом, відеомаркетингу в діяльності закладів вищої освіти, захисту персональних даних споживачів в системі соціально-етичного маркетингу, квалітативної оцінки маркетингових чинників цифрового бізнесу, впливу параметрів товарів на результативність особистого продажу.

  Від редакції:  Неформальна освіта маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 4 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем вимірювання ефективності маркетингу електронними інструментами бренд менеджменту, оцінки впливу смаків та уподобань споживачів на рівень адаптації маркетингових комунікацій виноробних підприємств та стану інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні, вибору стратегії і тактики інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку, управління цифровим бізнесом у контексті економічного розвитку країни та досліджень перспектив розвитку беспілотних транспортних автомобілів в Україні.

  Від редакції: Нові стандарти вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 3 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем проведення маркетингових досліджень на ринку технологій віртуальної та доповненої реальності, становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці, використання цифрових технологій в управлінні ланцюгами постачань та просуванні туристичних послуг, розробки моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах, управління конкурентним потенціалом підприємства, взаємодії стратегічного планування підприємств та регіонального маркетингу.

   Від редакції: Новітні технологічні інновації цифрового маркетингу.

   Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 2 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем використання соціальних мереж в аналізі комунікацій арабських країн, визначення ролі маркетингу інтелектуальної власності та напрямів активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення інтернет-технологій, стратегічної оцінки середовища розвитку річкових перевезень в Україні, формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти, оцінки діяльності ритейлерів та FMCG виробників у цифрову епоху та ефективності нейромаркетингу в комп’ютерних іграх.

   Від редакції: Державна політика в сфері вищої освіти: індикативні професійно орієнтовні дисципліни спеціальності «Маркетинг».

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 1 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем аналізу інтернет-маркетингових наукових напрямів, визначення ролі цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності та комунікативної ефективності освітніх послуг у Facebook, застосування методів аналізу функціональних і стохастичних взаємозв’язків у маркетингових дослідженнях, моделювання маркетингових процесів з використанням інтегрованих динамічних моделей, формування механізму партнерських відносин підприємств  компліментарності стратегій маркетингу та логістики.

  Від редакції: Одеський етап  впровадження маркетингу в Україні.

  Скачати журнал

1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >>